Videokonvertering

Med videokonvertering menar vi omkodning (transkodering) mellan ett videoformat och ett annat. Behovet av att köra denna omkodning har blivit helt nödvändigt då marknaden för att titta på video och TV på olika plattformar har ökat markant. Vi har olika konvertering och olika format på en och samma video beroende på om den skall ses på traditionell TV via satellit, via marksänd TV eller via bredbands TV. Ytterligare format och förpackningar finns dessutom för att kunna titta via sin smartphone, sin tablet (ex v iPad) eller på sin dator.

Detta kan ske med filer som kodas om från ett format till ett annat, men även video strömmar - d v s live sänt material - kan transkoderas i realtid från en IP baserad ström och format till en nytt format och ny IP baserad ström.

De produkter vi har att erbjuda inom transkodering är:

SelenioFlex Flux kan användas för enstaka filer eller med hjälp av en watchfolder. Denna typ av lösning baseras på en windows PC eller server med ett speciellt instickskort och programvara från Imagine Communications. En SelenioFlex lösning kan specialanpassas för att automatiseras eller styras av andra program eller gränssnitt.

Imagine Communications SelenioFlex File hanterar ett obegränsat antal watchfolders och är uppbyggt av en s k "SelenioFlex Server PC" som styr en eller flera transkoderings noder. Här kan varje watchfolder vara kopplat till ett stream projekt med förutbestämda utformat. Även TSelenioFlex File kan byggas in i större sammanhang och automatiseras för styrning och med monitorering och e-post notifiering o dylikt.

Teradek erbjuder en rad hårdvara för live konvertering av video till olika streamingformat, både för web streaming och för avkodning till videosignal. Teradek erbjuder mycket kompakta enheter för montering på kamera eller likande.

Teracue MC-Trans hanterar även den live material från MPEG2-TS till h264-TS och körs på en Windows server.

Teracue MC-Route är en programvara specialiserad på att packa om material, alltså själva bäraren av den kodade videoströmmen.

Kontakta oss

Kontakta oss för en diskussion om ert behov av lösning och offert.

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 08-96 94 00